Sosy do lodów

Nabór na rok szkolny 2014/15 w “Publishing School” rozpoczęty

Od wielu lat staramy się dzielić naszym doświadczeniem zawodowym oraz zdobytą wiedzą i umiejętnościami graficznymi nauczając innych. Jednym z naszych działań w tym kierunku jest wieloletnia już współpraca z "Publishing School" jako wykładowcy. Ireneusz Szandała prowadzi w szkole zajęcia z "Edycji i montażu materiałów filmowych na Final Cut StudioX" oraz "Techniki postprodukcyjne". Zachęcamy do dołączenia do uczniów "Publishing School" w nadchodzącym roku szkolnym i zdobycia nowych umiejętności graficznych.

Nabór na rok szkolny 2014/15 w "Publishing School" już się rozpoczął.

Szkoła kształci w pięciu specjalnościach:
  • grafika poligraficzna DTP
  • grafik web designer
  • grafika 3D i animacje komputerowe
  • publikacje elektroniczne
  • Spotkania kwalifikacyjne odbywają się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu w siedzibie Szkoły w Krakowie, ul. Grzegórzecka 79, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00.

    Dla czytelników naszego bloga mamy rabat: 50% zniżki na wpisowe na dowolny kierunek w "Publishing School". W trakcie rozmowy kwalifikującej musicie się powołać na nas czyli Instytut Reklamy i Sztuki na hasło: instytut-pro.

    O szkole:
    "Publishing School" funkcjonuje od 1998 roku. Działa w systemie kształcenia dorosłych tzw. lifelong learning (nauczanie przez całe życie).

    Zajęcia szkolne odbywają się dwa razy w miesiącu, czyli co drugi weekend (sobota i niedziela) z pominięciem świąt.

    Wykłady i ćwiczenia są prowadzone w godz. od 9.00 do 16.00.
 Zajęcia komputerowe ranne od godziny 8.00 do 14.00,a popołudniowe od godziny 14.00 do 20.00. Na indywidualne konsultacje i ćwiczenia w szkolnej pracowni komputerowej Słuchacze przychodzą we wszystkie dni tygodnia zależnie od swoich możliwości czasowych. Zajęcia ćwiczeniowe, projektowe, warsztatowe i wykładowe odbywają się w salach dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, a komputerowe w pracowniach Mac-owych: w pracowni Instytutu Reklamy i Sztuki przy ul. Batorego 2 oraz w pracowni szkolnej przy ul. Grzegórzeckiej 79.

    Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza dyrektor pani Krystyna Nowak-Wawszczak diagnozując wstępne umiejętności Kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Nabór na rok 2014/15 trwa do wyczerpania się miejsc.

    Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dwie fotografie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy

  • Dane kontaktowe "Publishing School":
    ul. Grzegórzecka 79,
    31-559 Kraków
    sekretariat tel. 12 411-65-66

    http://publishingschool.pl

    Zobacz także:
    Blog Abarel Studio | Kreatywnie o reklamie, video, projektowaniu graficznym i designie, fotografii i sztuce